over Lab-Art

Mijn devies: Iedereen is creatief en in eenieder schuilt een kunstenaar!

Mijn missie: Iedereen de kans te geven dit zelf te ervaren, te voelen en te beleven.

Ik doe dit onder andere door kleinschalige workshops te geven en door interactieve kunstwerken/manifestaties in het leven te roepen. Ik nodg het publiek; de toeschouwer uit te om hieraan deel te nemen. Op deze manier wordt iedereen in de gelegenheid gesteld de kunstenaar in hem of haar te ontdekken!

Die gene die beweerd niet creatief of een kunstenaar te zijn krijgt het inzicht dat hij zij het gewoon even vergeten is. Denk aan je kindertijd daar is de kern. Heel diep in je binnenste zit het zaadje en heeft misschien nooit tot bloei kunnen komen. Zo is een bos ook begonnen en kijk eens om je heen… hoe mooi…:)

Zo ontstaat er interactie tussen de kunstenaar en bezoeker een samenspel. Door samen te werken ontstaat er begrip voor de betekenis van het werk en het belang om creatief te zijn en dat kunst geen verspilde moeite is of een vage gril van een individu.

Dat kunst en creativiteit nodig zijn voor behoud, leefbaarheid en vernieuwing in de wereld. Dat een ieder de mogelijkheid heeft om scheppend bezig te zijn op zijn eigen niveau zonder oordeel, vooroordeel, veroordelen of grens. Alles en iedereen is even belangrijk.

Alleen samen ben je instaat om iets immens en groots te creëren waar iedereen trots op kan zijn en zich mee kan identificeren en één voelen.