Kunstmoment Diepenheim’De Fantasticplasticpunnikmachine’

Binnenkort in Diepenheim van 15 oktober tot 25 Oktober!!!

De kunstvorm waar ik mij mee bezighoudt is het beste te omschrijven als “Mixed Media Art”. Dit betekent voor mij: Ontwikkelen en gebruik maken van materialen uit je directe habitat. Alles kan en mag je gebruiken om iets van of mee te maken, spelen, creëren. ontdekken en uitbuiten van allerlei natuurlijke en of onnatuurlijke materialen. Alle materialen bezitten een bepaalde energie en uitstraling die wil ik naar de oppervlakte halen en visualiseren, aantonen of om te vormen naar een nieuwe richting en uitstraling. Dus een belangrijke focus ligt op recyclen. Een mooi voorbeeld hiervan is het hergebruik van oud papier en dit omvormen naar papier-maché. Daar kan je van alles van maken en dat biedt dan weer heel andere mogelijkheden en creëert een ander effect.

Voor mij geldt: Geen grenzen te hoeven stellen aan wat mag of ‘hoe het hoort’; het zogenaamde ‘binnen de lijntjes kleuren’ telt voor mij niet en dit wil ik ook uitdragen. Wij als volwassenen doen dit al genoeg en dragen dit dus ook over aan onze kinderen. Eigen creativiteit wordt hierdoor beperkt en niet wezenlijk gestimuleerd. Je word getracht mee te draaien met door anderen bedachte systemen, en zo mee te gaan in de zogenaamde ’rat- race’.

Ik noem mijn onderneming Lab-Art’.nl’ en mijn atelier ‘het laboratorium’ een lab voor experimentele kunstvormen.

Ik ben er van overtuigd dat iedereen kan creëren en dus ook creativiteit bezit en met een klein duwtje in de ‘goede’ richting in staat zal zijn om iets te maken en scheppend bezig te zijn. Mensen die van mening zijn dat ze niet creatief zijn wil ik graag mee op ontdekkingsreis nemen.

Hoe fijn was het, toen je als kind er op los fantaseerde en niet nadacht over hoe en wat. En vooral: of het wel of niet zou kunnen! Gewoon aan de slag gaan en genieten van het bezig zijn. Daar ligt de sleutel. Je kan alles creëren wat je maar wil,net als toen. Alleen ben je het ’vergeten’ en ik wil je helpen om te herinneren, te laten voelen en te ervaren hoe fijn en bevrijdend creativiteit nu weer kan zijn. Immers: ‘Creativity Takes Courage!’

Ik concretiseer dit door middel van workshops, environments en met behulp van installaties in grote werkbare ruimtes om zo met meerdere mensen aan de slag te gaan.

Tevens zal ik op interactieve wijze aan de slag gaan met de toeschouwers, het publiek uitnodigen om mee te doen en zo scheppend bezig te zijn. Door deze acties denk ik meer aandacht en bekendheid te verwerven en iets potentieels/substantiëls toe te voegen aan onze leefomgeving en samen met mijn leef omgeving.

Dit is de onderliggende gedachte van mijn kunstuitingen en ik wil graag deze uitdaging aangaan en tentoonstellen in Diepenheim

Dit Project draait letterlijk om de zogenaamde Plastic-soup in onze Oceaan en heet daarom ook ‘Fantastic Plastic’.Een groot probleem in onze oceanen en zeeën: een grote kolk ’plastic-soup’ die nauwelijks nog op te lossen is. Zeedieren verstikken en stikken erin en dat is een grote bedreiging voor de leefbaarheid en behoud van onze aarde. Het is belangrijk voor het behoud van een goede leefbare aarde om te zoeken naar een oplossing voor dit probleem.

Ik wil met deze kunstvorm het individu betrekken en confronteren in dit werk zodat zij zich betrokken gaan voelen bij het probleem. Wij hebben immers elk ons persoonlijke potentieel, creativiteit en, inzet en verantwoording nodig. Hoe klein en schijnbaar onbeduidend we ook zijn, wij zijn samen in staat iets groots te doen. Zodra ieder individu zijn persoonlijk aandacht richt en verantwoording neemt zijn we zonder grootse gebaren in staat om wonderen te verrichten. Deze aarde is van ons allemaal en hebben hier een gedeelde verantwoording in. Een afwachtende positie is geen optie meer dus moeten wij in actie en dus… In beweging komen!

Ook de noodzaak om te weten dat kunst en creativiteit nodig is voor het behoud van de wereld en dat het geen persoonlijke ‘gril’ is van alleen de kunstenaar zelf.

Ik zet me in om dit op verschillende wijze te uiten en één van de vormen is de ‘Fantastic plastic soup punnik machine’. De bijgeleverde foto is uiteraard een klein prototype. Behalve de plastic buis (in de echte versie zal dit waarschijnlijk om een metalen buis gaan) zal het werk er zodanig uit komen te zien. Het werkelijke werk zal zo ongeveer 2 bij 2.5 meter zijn om werkbaar te maken voor publiek.

Het is de bedoeling dat mensen plasticzakken aanleveren en dat deze materialen worden gedraaid/ getwijnd tot een soort touw/draad zodat het materiaal ineens een heel andere lading en spanning krijgt. Het is geen afval meer, maar een ‘fantastisch plastic’ (her) bruikbaar materiaal waarmee je allerlei nieuwe toepassingen kunt bedenken. Het publiek wordt geacht om mee te werken en te gaan punniken. Terug naar je eigen jeugd wie had er niet een punnikklosje of weefgetouwtje om zich mee te vermaken? De oplossing ligt dus heel dicht bij jezelf en om zo te ontdekken dat er nu ineens allerlei nieuwe mogelijkheden in het verschiet liggen. Van het uiteindelijke draad worden weer nieuwe dingen gemaakt en iedereen mag hier over meedenken en het beste zal later uitgewerkt worden. Samen trots kunnen en mogen zijn op het uiteindelijke resultaat.

Ik vertrouw erop dat jullie zo genoeg informatie hebben, wanneer er nog dingen missen, vraag gerust om nadere informatie.

Vriendelijke groet; Marianne (www.Lab-Art.nl)

Project; ’Fantastic Plastic’

Afbeelding

Collage, vooronderzoek, werkwijze