Filo-hoekje

Lab-Art: (mixtmedia Art-ist) Het laboratorium voor experimentele kunst. Ontwikkelen en gebruik makend  cq misbruik makend van materialen uit je directe habitat. Alles mag alles is geoorloofd, speel, ontwikkel en ontdek, wie gaat ermee op avontuur…Down to the rabbit hole…

Natuurlijk; lef, lef en nog eens lef!. Breek de regels volg nooit de uitgestippelde paden. Probeer wat anders te doen, ook al vertellen mensen dat je gek bent. Nou-en !!  iedereen is toch gek?. Gooi je hoofd en vleugels in de wind. Natuurlijk zul je lijden… maar betaal de prijs. Alles wat je dromen kunt is mogelijk volg gewoon je pad…

Door iets te doen wat je onzinnig voorkomt, raak je iets in je ziel. Aan iets wat het oudste in jou is en wat het dichts bij de oorsprong van alles staat.

Manifestaties /Interactieve kunstvormen.

Door het actief mee te werken van de bezoekers werken ze mee aan het werkstuk/ kunstwerk.

In een ieder schuilt een kunstenaar een ieder is creatief.

Die gene die beweert dat niet te zijn krijgt het inzicht dat hij zij het gewoon even vergeten is. Denk aan je kindertijd daar is de kern heel diep in je binnenste zit het zaadje. Misschien nooit tot bloei kunnen komen. Zo is een bos ook begonnen en kijk eens om je heen… hoe mooi…:)

Zo ontstaat er interactie tussen de kunstenaar en bezoeker een samenspel. Door samen te werken ontstaat er begrip voor de betekenis van het werk en het belang om creatief te zijn en dat kunst geen verspilde moeite is of een vage gril van een individu.

Dat kunst en creativiteit nodig zijn voor behoud, leefbaarheid en vernieuwing in de wereld. Dat een ieder de mogelijkheid heeft om scheppend bezig te zijn op zijn eigen niveau zonder oordeel, veroordeel of grens alles en iedereen is even belangrijk.

Alleen samen ben je instaat om iets immens en groots te creëren waar iedereen trots op kan zijn en zich mee kan identificeren en één voelen.