Het 5 de Element Quintenssence

De getoonde 6 werken bij ‘Tour of Art Lelystad’ zijn de 5 Elementen deze zijn een onderdeel van een groter interactief werk/ belevingswerk ‘Blind-Zicht’ en gaat om mijn eigen geabstraheerde weergave van het Universum.

Ik probeer hier de bezoekers/ betrachters mee te voeren in mijn Universum om het nader te beschouwen.
De vraag die ik mij zelf stel en tevens de bezoeker of wij wel echt kijken en of wij wel goed genoeg kijken. Zijn wij gewaar wat er zo onder onze ogen zich afspeelt. Hebben wij zicht op of staren wij ons blind op. Langzaam hoop ik zo ons Universum samen met de anderen te herontdekken en hernieuwd in ogenschouw te nemen om te ervaren beleven dat wij misschien wel ziende blind zijn.

Met het publiek zoom ik  exstra in op het 5 de Element dit om verschillende nader te betrachten redenen.
De kwintessens is in hedendaags spraakgebruik de aanduiding voor dat waar het in wezen om gaat, het wezenlijke van een zaak of gebeurtenis, de kern van de zaak, het hart, het niet-materiële. In oude filosofieën is het de benaming voor het vijfde element.

Ingediend werk en motivatie voor de  Landschapswerk: Quintenssence

Fijn dat ik mee kan doen aan de van Landschot Kunstprys 2016

De vraagprijs van mijn kunstwerk (paneel120x120cm) en tevens concept idee voor het landschapskunstwerk is niet direct te beantwoorden.

Mijn werk is niet direkt bedoeld om te verkopen het is een investering op de bank van wederkerigheid. Ik bedoel hiermee dat ik vorm tracht te geven en te uiten dat het werk voor de wereld en voor de mensen is en dus om je gedachten uit te laten gaan en te voelen over wat er nu gaande is in de wereld.

Eigenlijk gaat mijn werk hier steeds over: het essentieel bijdragen aan veranderingen bewustwording in de wereld en gebruik mijn kunst als middel om dit een vorm en uiting te geven in eigen gecreëerde beeldtaal d.m.v.; kunstwerken/installaties/environments  en/of interactieve manifestaties.

Ik probeer op eigenwijze en met eigenzinnige werken een waarde toe te voegen of verschil uit te maken in deze wereld.

I’am in the changing team,

‘We’re on a mission to  change the way the world sees problems. We belief in using  creativity to spread awareness of global issues’.

Het zou voor mij een grote eer zijn wanneer dit landschapskunstwerk er echt zou komen en het zou volgens mij een groot gebaar naar dit bewustwording proces zijn. Op deze wijze begrip, medeleven en mededogen met de vluchtelingen te tonen.

Ideale wijze zou ik het bouwen van het uiteindelijk kunstwerk graag in samenwerking (maar uiteraard wel onder professionele begeleiding) met publiek, (kunstacademie-) studenten, vrijwilligers en ook vluchtelingen willen doen.

Zo ontstaat er interactie tussen de kunstenaar en bezoekers/medewerkers, dus een samenspel. Door samen te werken ontstaat er begrip voor de betekenis van en voor het kunstwerk en dus bewustwording het proces in gang te zetten. Het werk en het belang om creatief te zijn en dat kunst geen verspilde moeite is of een vage gril van een individu.

Dat kunst en creativiteit nodig zijn voor behoud, leefbaarheid en vernieuwing in de wereld. Dat een ieder de mogelijkheid heeft om scheppend bezig te zijn op zijn eigen niveau zonder oordeel, vooroordeel, veroordelen of grens. Alles en iedereen is even belangrijk.

Alleen samen ben je instaat om iets immens en groots te creëren en veranderingen teweeg te brengen waar iedereen trots op kan zijn en zich mee kan identificeren en één voelen.

Ik wil voorstellen om het werk zelf, dus het paneel/ maquette van 120x120cm ter beschikking te stellen en bv per opbod / veiling te verkopen en het geld te investeren in vluchtelingen werk.

Wanneer dit allemaal niet mogelijk mocht zijn wil ik wel een prijs noemen maar heb daar dan hulp bij nodig om een zinnige prijs te gaan bepalen misschien kunnen jullie daarbij bemiddelen want van mij uit gezien is het in deze voor mij van ondergeschikt belang.