Categoriearchief: Geen categorie

Het 5 de Element Quintenssence

De getoonde 6 werken bij ‘Tour of Art Lelystad’ zijn de 5 Elementen deze zijn een onderdeel van een groter interactief werk/ belevingswerk ‘Blind-Zicht’ en gaat om mijn eigen geabstraheerde weergave van het Universum.

Ik probeer hier de bezoekers/ betrachters mee te voeren in mijn Universum om het nader te beschouwen.
De vraag die ik mij zelf stel en tevens de bezoeker of wij wel echt kijken en of wij wel goed genoeg kijken. Zijn wij gewaar wat er zo onder onze ogen zich afspeelt. Hebben wij zicht op of staren wij ons blind op. Langzaam hoop ik zo ons Universum samen met de anderen te herontdekken en hernieuwd in ogenschouw te nemen om te ervaren beleven dat wij misschien wel ziende blind zijn.

Met het publiek zoom ik  exstra in op het 5 de Element dit om verschillende nader te betrachten redenen.
De kwintessens is in hedendaags spraakgebruik de aanduiding voor dat waar het in wezen om gaat, het wezenlijke van een zaak of gebeurtenis, de kern van de zaak, het hart, het niet-materiële. In oude filosofieën is het de benaming voor het vijfde element.

Ingediend werk en motivatie voor de  Landschapswerk: Quintenssence

Fijn dat ik mee kan doen aan de van Landschot Kunstprys 2016

De vraagprijs van mijn kunstwerk (paneel120x120cm) en tevens concept idee voor het landschapskunstwerk is niet direct te beantwoorden.

Mijn werk is niet direkt bedoeld om te verkopen het is een investering op de bank van wederkerigheid. Ik bedoel hiermee dat ik vorm tracht te geven en te uiten dat het werk voor de wereld en voor de mensen is en dus om je gedachten uit te laten gaan en te voelen over wat er nu gaande is in de wereld.

Eigenlijk gaat mijn werk hier steeds over: het essentieel bijdragen aan veranderingen bewustwording in de wereld en gebruik mijn kunst als middel om dit een vorm en uiting te geven in eigen gecreëerde beeldtaal d.m.v.; kunstwerken/installaties/environments  en/of interactieve manifestaties.

Ik probeer op eigenwijze en met eigenzinnige werken een waarde toe te voegen of verschil uit te maken in deze wereld.

I’am in the changing team,

‘We’re on a mission to  change the way the world sees problems. We belief in using  creativity to spread awareness of global issues’.

Het zou voor mij een grote eer zijn wanneer dit landschapskunstwerk er echt zou komen en het zou volgens mij een groot gebaar naar dit bewustwording proces zijn. Op deze wijze begrip, medeleven en mededogen met de vluchtelingen te tonen.

Ideale wijze zou ik het bouwen van het uiteindelijk kunstwerk graag in samenwerking (maar uiteraard wel onder professionele begeleiding) met publiek, (kunstacademie-) studenten, vrijwilligers en ook vluchtelingen willen doen.

Zo ontstaat er interactie tussen de kunstenaar en bezoekers/medewerkers, dus een samenspel. Door samen te werken ontstaat er begrip voor de betekenis van en voor het kunstwerk en dus bewustwording het proces in gang te zetten. Het werk en het belang om creatief te zijn en dat kunst geen verspilde moeite is of een vage gril van een individu.

Dat kunst en creativiteit nodig zijn voor behoud, leefbaarheid en vernieuwing in de wereld. Dat een ieder de mogelijkheid heeft om scheppend bezig te zijn op zijn eigen niveau zonder oordeel, vooroordeel, veroordelen of grens. Alles en iedereen is even belangrijk.

Alleen samen ben je instaat om iets immens en groots te creëren en veranderingen teweeg te brengen waar iedereen trots op kan zijn en zich mee kan identificeren en één voelen.

Ik wil voorstellen om het werk zelf, dus het paneel/ maquette van 120x120cm ter beschikking te stellen en bv per opbod / veiling te verkopen en het geld te investeren in vluchtelingen werk.

Wanneer dit allemaal niet mogelijk mocht zijn wil ik wel een prijs noemen maar heb daar dan hulp bij nodig om een zinnige prijs te gaan bepalen misschien kunnen jullie daarbij bemiddelen want van mij uit gezien is het in deze voor mij van ondergeschikt belang.

Tour of Art Flevoland Lelystad

1 en 2 Oktober expositie van de interactieve ‘FantasticPlasticSoupPuninkMachine’ en een onderdeel uit expo ‘Blind-Zicht’

De hier getoonde 6 werken bij ‘Tour of Art Lelystad’ zijn onderdeel van de 5 Elementen deze zijn een onderdeel van een groter (23 werken) interactief werk/ belevingswerk en alle zintuigen worden hier ingezet

‘Blind-Zicht’ en is mijn eigen geabstraheerde weergave van het Universum. Ik probeer hier de bezoekers/ betrachters mee te voeren in mijn Universum om het nader te beschouwen.

De vraag die ik mij zelf stel en tevens de bezoeker of wij wel echt kijken en of wij wel goed genoeg kijken. Zijn wij gewaar wat er zo onder onze ogen zich afspeelt. Hebben wij zicht op of staren wij ons blind op. Langzaam hoop ik zo ons Universum samen met de anderen te herontdekken en hernieuwd in ogenschouw te nemen om te ervaren beleven dat wij misschien wel ziende blind zijn.

0 Kunst / ‘Blind-Zicht’

Het mooiste wit en de smaak van water. Het uitstromen van talent en plezier, ik besta dus ik creëer. Een soort erkenning van de basis van het leven. Alles wat je altyd hebt gewild ligt aan de andere kant van angst. Het brengt je van een winderig pad naar nergens. Niets is het hoogste goed. Ergens ben ik anders ben ik nergens. Ietsisme, Nietsisme

NUL, ZILCH, NADA, ZERO, NIX,

Ik denk dat blinde de dingen beter kunnen zien dan anderen die kunnen kijken. Ik denk dat we niet alleen met onze ogen zien. Je kunt kijken met je hele lichaam. zoals bij iemand met Synesthesie die de de bittere smaak van blauw kent, Het geluid van warme bruin rode tonen hoort. Dat je zyntuigen anders werken en je in verwarring brengt met wat je denkt te weten. Oren die ruiken en een neus die kleuren hoort. Alles wat je denkt te weten staat op zn kop wanneer je zintuigen ineens anders connecteren. Je krijgt dan een ander perspectief en bewustzijn. We leven in totale duisternis als we niet zien wat er echt is aan ons zelf… aan anderen of aan het leven. Als je ziet wat echt is aan jezelf dan heb je het belangrijkste gezien. En daar heb je geen ogen voor nodig

Expositie Kunst aan de Ee in Woudsend 17 t/m 26 juni 2016

Hallo,

Graag nodig ik jullie hierbij uit voor de expositie ‘Kunst aan de Ee’.

Daar wordt mijn installatie gepresenteerd. De ‘FantasticPlasticSoupPunnikMachine’ (FPSPM) zij wordt ook wel Meso- Cha genoemd.

Ook toon ik mijn nieuwste belevingswerk/expositie ‘Blind Zicht’.

Beiden zijn een interactief werk waar het publiek bij betrokken word, zodat ze zich mede verantwoordelijk gaan voelen voor deze Kunstuiting.

Klik op deze link voor de aankondiging van Kunst aan de Ee:

https://youtu.be/pChu4i_qFE0

youtu.be
http://kunstaandeee.nl Humoristische aankondiging van Kunst aan de Ee 10 dagen – 100 kunstenaars – 1.000 kunstwerken. 17 tot en met 26 juni 2016 in Woudsend,…
Klik hier om de reportage over de FantasticPlasticPunnikMachine te zien op School TV:

https://www.skoal.tv/utstjoering/tsjek-10-maaie-2016 (Knipplaklink min7t/m min11)

Ik hoop jullie hier te kunnen verwelkomen!
Vriendelijke groet,
Marianne
Klik op de uitnodiging hieronder voor nadere details:
flyer kunst aan de ee 2016

‘Fantasticplasticsouppunnikmachine;’Meso-Cha’ Diepenheim

Ik probeer op eigenwijze en met eigenzinnige kunstwerken een waarde toe te voegen en/of verschil uit te maken in deze wereld….

‘We’re on a mission to change the way the world sees waste. We believe in using creativity to spread awareness of global issues’.

…………..Ik ben de Mesodinium chamaeleon dus half plant en half dier en ben geboren uit de vreselijke verschrikkelijke plastic soup die jullie mensen gecreëerd hebben in onze oceanen. Dit plastic is niet meer weg te denken van onze wereld en daarom heb ik mijn strategie aangepast. Gooi plastic niet meer achteloos van u af of laat het niet achter op de stranden. Help het te verzamelen en mij te voeren. Help mij door dit materiaal te knippen te twijnen en te punniken tot iets nieuws. Fantaseer samen met mij over wat we er van zouden kunnen maken de leukste en mooiste ideeen werk ik dan voor u uit.

Een groet in liefde: Meso-Cha………………….

We recyclen steeds meer en beter, maar waarom komen we nog steeds zoveel plasticafval tegen in de natuur?

Met de ‘FantasticPlasticSoupPunnikMachine’ wil ik aandacht vragen voor dit actuele onderwerp.

Het immers ook in uw belang dat ook plastic zwerfafval zo veel mogelijk wordt verzameld en hergebruikt!

Om deze boodschap kracht bij te zetten heb ik een kunstwerk gecreëerd dat hiervoor aandacht vraagt.

De ‘FantasticPlasticSoupPunnikMachine’ is een interactieve manier om plastic afval te transformeren in iets nieuws.

Tijdens Kunstmoment Diepenheim van 15 tot 25 oktober zal dit kunstwerk worden geëxposeerd in de schuur nabij Boerderijcamping De Wezel, Kiefteweg 1, 7478 RG Diepenheim.

U bent dagelijks tussen 10.00 en 17.00 van harte welkom om de ‘FantasticPlasticSoupPunnikMachine’ te komen aanschouwen en een handje mee te helpen om van plastic afval iets kunstzinnigs te maken.

Na de expositie is mijn creatie beschikbaar voor promotiedoeleinden en ter overname.

Zie onderstaande link naar een TV-reportage over de FPSPM:

http://www.skoal.tv/content/plasticpunnikmachine

Wanneer u interesse heeft, neem dan gerust contact met mij op!

Marianne Gantzert (06-48556381)

Ik hoop u in Diepenheim te ontmoeten!

Kunstmoment Diepenheim’De Fantasticplasticpunnikmachine’

Binnenkort in Diepenheim van 15 oktober tot 25 Oktober!!!

De kunstvorm waar ik mij mee bezighoudt is het beste te omschrijven als “Mixed Media Art”. Dit betekent voor mij: Ontwikkelen en gebruik maken van materialen uit je directe habitat. Alles kan en mag je gebruiken om iets van of mee te maken, spelen, creëren. ontdekken en uitbuiten van allerlei natuurlijke en of onnatuurlijke materialen. Alle materialen bezitten een bepaalde energie en uitstraling die wil ik naar de oppervlakte halen en visualiseren, aantonen of om te vormen naar een nieuwe richting en uitstraling. Dus een belangrijke focus ligt op recyclen. Een mooi voorbeeld hiervan is het hergebruik van oud papier en dit omvormen naar papier-maché. Daar kan je van alles van maken en dat biedt dan weer heel andere mogelijkheden en creëert een ander effect.

Voor mij geldt: Geen grenzen te hoeven stellen aan wat mag of ‘hoe het hoort’; het zogenaamde ‘binnen de lijntjes kleuren’ telt voor mij niet en dit wil ik ook uitdragen. Wij als volwassenen doen dit al genoeg en dragen dit dus ook over aan onze kinderen. Eigen creativiteit wordt hierdoor beperkt en niet wezenlijk gestimuleerd. Je word getracht mee te draaien met door anderen bedachte systemen, en zo mee te gaan in de zogenaamde ’rat- race’.

Ik noem mijn onderneming Lab-Art’.nl’ en mijn atelier ‘het laboratorium’ een lab voor experimentele kunstvormen.

Ik ben er van overtuigd dat iedereen kan creëren en dus ook creativiteit bezit en met een klein duwtje in de ‘goede’ richting in staat zal zijn om iets te maken en scheppend bezig te zijn. Mensen die van mening zijn dat ze niet creatief zijn wil ik graag mee op ontdekkingsreis nemen.

Hoe fijn was het, toen je als kind er op los fantaseerde en niet nadacht over hoe en wat. En vooral: of het wel of niet zou kunnen! Gewoon aan de slag gaan en genieten van het bezig zijn. Daar ligt de sleutel. Je kan alles creëren wat je maar wil,net als toen. Alleen ben je het ’vergeten’ en ik wil je helpen om te herinneren, te laten voelen en te ervaren hoe fijn en bevrijdend creativiteit nu weer kan zijn. Immers: ‘Creativity Takes Courage!’

Ik concretiseer dit door middel van workshops, environments en met behulp van installaties in grote werkbare ruimtes om zo met meerdere mensen aan de slag te gaan.

Tevens zal ik op interactieve wijze aan de slag gaan met de toeschouwers, het publiek uitnodigen om mee te doen en zo scheppend bezig te zijn. Door deze acties denk ik meer aandacht en bekendheid te verwerven en iets potentieels/substantiëls toe te voegen aan onze leefomgeving en samen met mijn leef omgeving.

Dit is de onderliggende gedachte van mijn kunstuitingen en ik wil graag deze uitdaging aangaan en tentoonstellen in Diepenheim

Dit Project draait letterlijk om de zogenaamde Plastic-soup in onze Oceaan en heet daarom ook ‘Fantastic Plastic’.Een groot probleem in onze oceanen en zeeën: een grote kolk ’plastic-soup’ die nauwelijks nog op te lossen is. Zeedieren verstikken en stikken erin en dat is een grote bedreiging voor de leefbaarheid en behoud van onze aarde. Het is belangrijk voor het behoud van een goede leefbare aarde om te zoeken naar een oplossing voor dit probleem.

Ik wil met deze kunstvorm het individu betrekken en confronteren in dit werk zodat zij zich betrokken gaan voelen bij het probleem. Wij hebben immers elk ons persoonlijke potentieel, creativiteit en, inzet en verantwoording nodig. Hoe klein en schijnbaar onbeduidend we ook zijn, wij zijn samen in staat iets groots te doen. Zodra ieder individu zijn persoonlijk aandacht richt en verantwoording neemt zijn we zonder grootse gebaren in staat om wonderen te verrichten. Deze aarde is van ons allemaal en hebben hier een gedeelde verantwoording in. Een afwachtende positie is geen optie meer dus moeten wij in actie en dus… In beweging komen!

Ook de noodzaak om te weten dat kunst en creativiteit nodig is voor het behoud van de wereld en dat het geen persoonlijke ‘gril’ is van alleen de kunstenaar zelf.

Ik zet me in om dit op verschillende wijze te uiten en één van de vormen is de ‘Fantastic plastic soup punnik machine’. De bijgeleverde foto is uiteraard een klein prototype. Behalve de plastic buis (in de echte versie zal dit waarschijnlijk om een metalen buis gaan) zal het werk er zodanig uit komen te zien. Het werkelijke werk zal zo ongeveer 2 bij 2.5 meter zijn om werkbaar te maken voor publiek.

Het is de bedoeling dat mensen plasticzakken aanleveren en dat deze materialen worden gedraaid/ getwijnd tot een soort touw/draad zodat het materiaal ineens een heel andere lading en spanning krijgt. Het is geen afval meer, maar een ‘fantastisch plastic’ (her) bruikbaar materiaal waarmee je allerlei nieuwe toepassingen kunt bedenken. Het publiek wordt geacht om mee te werken en te gaan punniken. Terug naar je eigen jeugd wie had er niet een punnikklosje of weefgetouwtje om zich mee te vermaken? De oplossing ligt dus heel dicht bij jezelf en om zo te ontdekken dat er nu ineens allerlei nieuwe mogelijkheden in het verschiet liggen. Van het uiteindelijke draad worden weer nieuwe dingen gemaakt en iedereen mag hier over meedenken en het beste zal later uitgewerkt worden. Samen trots kunnen en mogen zijn op het uiteindelijke resultaat.

Ik vertrouw erop dat jullie zo genoeg informatie hebben, wanneer er nog dingen missen, vraag gerust om nadere informatie.

Vriendelijke groet; Marianne (www.Lab-Art.nl)

Project; ’Fantastic Plastic’

Afbeelding

Collage, vooronderzoek, werkwijze

Visie enTarieven…

Visie

Er wordt wat afgepraat over kunst. Maar wat is kunst nu eigenlijk. Een heldere definitie ontbreekt. Ik vindt het een kunst om samen met andere nieuwsgierigen dit te onderzoeken. Het is een kunst om je te mogen verbazen, ontwikkelen en je grenzen te verleggen samen de hoogste verwachtingen te overtreffen

Als kunstenaar probeer ik met mijn kunstwerken op een geheel eigenwijze en  op  een eigenzinnige manier een uiting te geven en mijn visie uit te dragen op maatschappelijk bewogen hedendaagse onderwerpen, Onder anderen milieu  problematiek, politiek bewogen vraagstukken en geloofskwesties.

Ik ben er van overtuigd hoe minder je van de kunst weet, des te minder waarschijnlijk zou je ‘de kunst’ proberen te sturen, al dan niet bewust. Hoe minder je probeert te sturen des te meer ruimte je het universum geeft, des te betere resultaten. Het is niet zo dat het ‘universum’ het zonde jou kan, maar er treedt een bepaald niveau van genade en rust op wanneer je hiervoor plaatsmaakt.

Projectplan en calculatie

Coachen van creatieve processen, kunst educatie, beeldende vorming, evenementen, interactieve kunstprojecten en maken van eigen werk

Uurloon: (berekend volgens tarief marktwaarde ZZP ers)

-Marktwaarde ; Minimumloon x Opleiding x Ervaring x Autoriteit x Specialisme = Uurloon

-Komt uit op uurloon van           :  61,00 Euro

-Voorbereidings uurloon van  :  30,50  Euro

-Reistijd uren uurloon             : 20,00 Euro

De calculatie gaat via een inzichtelijk  project plan deze is nadien bespreekbaar en nog aan te vullen en of uit te bereiden door de opdracht gever en nemer en evt onderhandelbaar. Zodra alles doorgesproken en onderhandeld is komt het definitieve plan en dit is bindend.

‘Creativiteit is onze ware natuur”

 

Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.  (Albert Einstein)

Verandering is een aaneenschakeling van kleine stapjes en er heeft nog nooit iets plaats gevonden zonder dat daar een heleboel kleine stapjes aan vooraf gingen. En elke reis begint met de eerste stap….

*Vooruitgang is daar waar wij zijn*

-We beginnen elk project zonder en of vrij van elke opvatting.

-Hoe dan ook!…. alles behalve de uitdaging zelf..

-Van niets krijg je altyd iets.

Een intuïtie, gewaarwording, begrip.idee of een opborrelt gevoel van waar dan ook. Maakt niet uit hoe gek, idioot deze ideeen zijn. Duik er in en onderzoek het en behandel deze gedachte met respect.

Achteraf is een belachelijk idee of die gewaarwording een origineel idee incognito.

We kijken naar die gekke gedachte, gewaarwording, bedenksel, hersenspinsel en probeer dit vanuit elke mogelijke hoek. Breek het weer af en speculeer er over en neem het opnieuw in overweging. Net zolang tot dat je merkt dat dat het bedenksel stopt om belachelijk te lijken en betekenis en zin begint te krijgen.

Wat ons het meest lijd en laat geloven is dat problemen die wij ervaren niet of nauwelijks echt problemen zijn. Het zijn gewoon omstandigheden die niet getest en of geïnspecteerd zijn in het goede licht.

Er is veel moed nodig om het goede licht of het juiste perspectief te vinden. “creativity takes courage”

De wil om te ontwikkelen en het tot de detail uit te werken en dit detail weer uit te werken tot in de detail

“starting from scratch” en eventueel of zelfs nog “before scratch”.

Het ontmantelen en vrij maken tot de kern en de essentie van de dingen of materie.

Dit betekend je comfortabel voelen met het werk in voortgang, voortgang boeken vanuit minder dan het begin tot een volwaardige gedachte.

*Voortgang is daar waar wij zijn*

Filo-hoekje

Lab-Art: (mixtmedia Art-ist) Het laboratorium voor experimentele kunst. Ontwikkelen en gebruik makend  cq misbruik makend van materialen uit je directe habitat. Alles mag alles is geoorloofd, speel, ontwikkel en ontdek, wie gaat ermee op avontuur…Down to the rabbit hole…

Natuurlijk; lef, lef en nog eens lef!. Breek de regels volg nooit de uitgestippelde paden. Probeer wat anders te doen, ook al vertellen mensen dat je gek bent. Nou-en !!  iedereen is toch gek?. Gooi je hoofd en vleugels in de wind. Natuurlijk zul je lijden… maar betaal de prijs. Alles wat je dromen kunt is mogelijk volg gewoon je pad…

Door iets te doen wat je onzinnig voorkomt, raak je iets in je ziel. Aan iets wat het oudste in jou is en wat het dichts bij de oorsprong van alles staat.

Manifestaties /Interactieve kunstvormen.

Door het actief mee te werken van de bezoekers werken ze mee aan het werkstuk/ kunstwerk.

In een ieder schuilt een kunstenaar een ieder is creatief.

Die gene die beweert dat niet te zijn krijgt het inzicht dat hij zij het gewoon even vergeten is. Denk aan je kindertijd daar is de kern heel diep in je binnenste zit het zaadje. Misschien nooit tot bloei kunnen komen. Zo is een bos ook begonnen en kijk eens om je heen… hoe mooi…:)

Zo ontstaat er interactie tussen de kunstenaar en bezoeker een samenspel. Door samen te werken ontstaat er begrip voor de betekenis van het werk en het belang om creatief te zijn en dat kunst geen verspilde moeite is of een vage gril van een individu.

Dat kunst en creativiteit nodig zijn voor behoud, leefbaarheid en vernieuwing in de wereld. Dat een ieder de mogelijkheid heeft om scheppend bezig te zijn op zijn eigen niveau zonder oordeel, veroordeel of grens alles en iedereen is even belangrijk.

Alleen samen ben je instaat om iets immens en groots te creëren waar iedereen trots op kan zijn en zich mee kan identificeren en één voelen.